Rekisteriseloste

Laatimispäivä 1.9.2021

  1. Rekisterinpitäjä

Hierontapiste Ihana

Kaupparaitti 13                            Kalasatamankatu 18

00700 Helsinki                              00580 Helsinki

Puh: 044 984 1161

Sähköposti: info@hierontapisteihana.fi

  • Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niina Immanen

FysioLaser Oy

Käpylinnunkuja 1 b

00780 Helsinki

Y-tunnus: 3219664–2

Puh: 044 5535073

Sähköposti: niina.immanen@fysiolaser.fi

  • Rekisterin nimi

Hierontapiste Ihanan asiakasrekisteri ja markkinointi- ja uutiskirjeen rekisteri.

  • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito sekä hyvä asiakassuhde. Kerättävät tiedot on tarkoitettu hoitokirjausten tekemiseen, potilasturvallisuudesta huolehtimiseen ja asiakassuhteen ylläpitämiseen. Kerättäviä tietoja käytetään vain Malmin hierontapisteen hierojien ja asiakkaiden väliseen viestintään.

  • Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavat tiedot:

Henkilötiedot: nimi, osoite, syntymäaika, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työ/ammatti

Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulon syy, asiakkaan terveydentila, käytettävissä olevat lääkkeet, sairaudet / vammat / tapaturmat, raskaudet ja asiakkaan antamat lisätiedot.

Suoramarkkinointi ja mainonta: nimi ja sähköpostiosoite. Asiakkaan luvalla yhteystietoja voidaan käyttää Malmin hierontapisteen tarjousten ja palveluiden tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää yhteystietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

Noudatettavia lakeja:

Henkilötietolaki 532/1999

Kuluttajansuojalaki 393/2014

Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

  • Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan henkilötiedot ja terveydentilaa koskevat tiedot kerätään vain asiakkaalta itseltään.

  • Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden tietoja ulkopuolisille.

  • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

  • Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto on suojattu palomuurilla ja muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.