Tilaus- ja toimitusehdot

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT VERKKOKAUPPAAMME

Osto- ja myyntisopimuksen osapuolet ovat Malmin hierontapisteen internetkaupan ylläpitäjä (välittäjä) sekä henkilö tai yritys, joka on kaupan kautta ostanut lahjakortin (ostaja).

 1. Sopimuksen kohde
  • Sopimus määrää lahjakortin ostamista, maksamista ja toimittamista koskevat ohjeet välittäjän ja ostajan välillä
  • Sopimuksen mukaan välittäjän velvollisuus on toimittaa ostajalle hänen maksamansa lahjakortti. Ostajan velvollisuus on sopimuksen mukaisesti maksaa lahjakortti kaupan pankkitilille tai maksaa lasku, joka toimitetaan sähköpostitse.
  • Kaupan pankkitilille maksetut lahjakortit toimitetaan sähköpostitse (tulostettava lahjakortti), kun suoritus näkyy kaupan pankkitilillä. Lahjakortti on voimassa siihen merkittyyn päivämäärään asti.
  • Laskulla tilattu lahjakortti toimitetaan sähköpostitse (tulostettava lahjakortti) ja lasku tilauksesta lähetetään erillisenä sähköpostina. Lahjakortti astuu voimaan vasta, kun suoritus näkyy kaupan pankkitilillä ja on voimassa siihen merkittyyn päivämäärään asti.
  • Lahjakortissa ilmoitettuja palveluita (hieronta) tarjoavat Malmin hierontapisteessä työskentelevät hierojat.
  • Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että vanhentuneista tai käyttämättä jääneistä lahjakorteista ei palauteta maksettua summaa takaisin ostajalle.
 2. Lahjakorttien hinta, ostaminen ja maksaminen
  • Sopimuksessa tarkoitetut lahjakortit ostetaan Malmin hierontapisteen internetkaupasta osoitteessa https://www.hierontapisteihana.fi/product/lahjakortti/
  • Lahjakorttien hinta on ilmoitettu järjestelmässä. Jokaisen lahjakortin hinta ja palvelun kuvaus on ilmoitettu erikseen.
  • Ostaessaan lahjakortin on ostajan velvollisuus:
   • Täyttää tilauksen laskutustiedot asianmukaisesti.
   • Maksaa lahjakortin hinta joko pankkisiirtona tai laskuna.
  • Lahjakortteja ei lunasteta taikaisin, eikä niistä maksettua rahaa palauteta ostajalle. Ostaja on vastuussa lahjakortin tulostamisesta ja säilyttämisestä, eikä ostajalla ole oikeutta saada korvausta kadonneesta lahjakortista välittäjältä, mikäli katoaminen johtuu ostajan omasta toimesta.
 3. Sopimuksen voimaantulo
  • Ostaja vakuuttaa, että on ennen sopimuksen solmimista tutustunut toimitusehtoihin.
  • Välittäjä vahvistaa sopimuksen solmimisen lähettämällä vahvistuksen ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 4. Lahjakortin toimitus

Lahjakortti lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen. Lahjakortti on sähköpostin liitetiedostossa itsetulostettavana versiona. Tilisiirtona maksettu lahjakortti on voimassa heti. Laskulla tilattu lahjakortti astuu voimaan heti, kun suoritus näkyy kaupan pankkitilillä.

 1. Lahjakortin voimassaoloaika ja käyttöehdot
  • Ostajan ostama lahjakortti on voimassa kuusi (6) kuukautta sopimuksen solmimispäivästä. Voimassaoloaika on ilmoitettu lahjakortissa (viimeinen voimassaolopäivä).
  • Lahjakortissa ilmoitettua voimassaoloaikaa ei voi jatkaa eikä uusia.
  • Jos lahjakorttia ei ole käytetty viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, palvelu katsotaan suoritetuksi. Tässä tapauksessa rahaa ei palauteta.
  • Saadakseen palvelun, lahjakortin haltijan tulee varata aika hierontaan joko nettiajanvarauksen kautta tai puhelimitse. Hän saa vahvistuksen sähköpostiin varaamastaan ajasta (nettiajanvarauksen kautta tehty varaus) ja hänen tulee saapua sovittuna aikana Malmin hierontapisteeseen.
  • Ostaja ymmärtää, että tapauksissa, joissa sovittuna aikana lahjakortin haltija jättää saapumatta, katsotaan palvelu suoritetuksi. Tällaisessa tapauksessa lahjakortin arvoa ei hyvitetä rahassa tai muulla keinoin.
  • Ostaja ymmärtää, että välittäjä eikä Malmin hierontapiste ole vastuussa käyttämättä jääneistä lahjakorteista.
 2. Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet
  • Ostajalla on oikeus vaatia välittäjältä sopimuksessa määrättyjen velvollisuuksien täyttämistä.
  • Ostajan velvollisuus on esittää sopimusta solmiessa välittäjälle kaikki vaaditut tiedot.
  • Ostajan velvollisuus on luovuttaessaan lahjakortin sen haltijalle tarkistaa ja vakuuttaa, että haltija ymmärtää ja noudattaa hänelle sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia.
  • Välittäjän oikeus on kieltäytyä solmimasta sopimusta ostajan kanssa, mikäli sopimuksen solmimisen hetkellä on annettu valheellisia, vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja.
 • Välittäjän velvollisuus on toimittaa lahjakortit sopimuksen mukaisesti enintään viiden (5) arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta tai maksusuorituksen saapumisesta kaupan tilille.
 • Välittäjän velvollisuus on noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä henkilötietosuojalain edellyttämiä säännöksiä.
 1. Tietojen antaminen
  • Ostajan velvollisuus on tilauslomaketta täyttäessään esittää tiedot tarkasti ja täydellisesti.
  • Mikäli ostaja esittää vääriä tai valheellisia tietoja, voi sopimus jäädä täyttämättä tai täytetään väärin, jolloin välittäjä ei ole vastuussa sopimuksen täyttämisestä.
  • Välittäjällä ei ole oikeutta käyttää ostajan tietoja suoramarkkinointiin tai uutiskirjeen lähettämiseen.
 2. Vastuu
  • Sopimusta solmiessaan on ostajan vastuu esittää oikeita ja asianmukaisia tietoja.
  • Välittäjä ei ole vastuussa, mikäli ostaja esittää virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.
  • Välittäjän vastuulla on toimittaa lahjakortit asianmukaisesti sopimuksessa sovituin ehdoin.
 3. Vaitiolovelvollisuus

Välittäjä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille ostajan tilauslomakkeessa antamia tietoja. Salassapitovelvollisuus ei päde, mikäli ostajan tietojen paljastaminen perustuu Suomen lainsäädäntöön.

 1. Muut ehdot

Välittäjän tulee lähettää lahjakortit sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti postitse, mikäli niin erikseen sovitaan. Ostajan tiedot esitetään tilauksen yhteydessä kohdassa ”Laskutustiedot”.

Välittäjän tiedot:
Malmin hierontapiste
Kaupparaitti 13
00700 Helsinki

Tmi Niina Immanen
Y-tunnus: 2037641-9
puh. 044 5535073
sähköposti: hieronta@malminhierontapiste.fi TAI niina.immanen@gmail.com