Tilaus- ja toimitusehdot

TILAUS- JA TOIMITUSEHDOT VERKKOKAUPPAAMME

Osto- ja myyntisopimuksen osapuolet ovat Hierontapiste IHANAN internetkaupan ylläpitäjä (välittäjä) sekä henkilö tai yritys, joka on kaupan kautta ostanut lahjakortin (ostaja).

Sopimuksen kohde

Sopimus määrää lahjakortin ostamista, maksamista ja toimittamista koskevat ohjeet välittäjän ja ostajan välillä.

Sopimuksen mukaan välittäjän velvollisuus on toimittaa ostajalle hänen maksamansa lahjakortti. Ostajan velvollisuus on sopimuksen mukaisesti maksaa lahjakortti verkkokaupan maksuvaihtoehtojen mukaisesti.

Lahjakortit toimitetaan sähköpostitse (tulostettava lahjakortti), kolmen (3) arkipäivän kuluessa. Lahjakortti on voimassa siihen merkittyyn päivämäärään asti.

Lahjakortissa ilmoitettuja palveluita (hieronta) tarjoavat Hierontapiste IHANAssa työskentelevät hierojat.

Ostaja vakuuttaa ymmärtävänsä, että vanhentuneista tai käyttämättä jääneistä lahjakorteista ei palauteta maksettua summaa takaisin ostajalle.

Lahjakorttien hinta, ostaminen ja maksaminen

Sopimuksessa tarkoitetut lahjakortit ostetaan Hierontapiste IHANAN internetkaupasta osoitteessa https://www.hierontapisteihana.fi/kauppa/

Lahjakorttien hinta on ilmoitettu järjestelmässä. Jokaisen lahjakortin hinta ja palvelun kuvaus on ilmoitettu erikseen.

Ostaessaan lahjakortin on ostajan velvollisuus:

Täyttää tilauksen laskutustiedot asianmukaisesti.

Maksaa lahjakortin hinta joko pankkisiirtona, luottokortilla tai ePassilla.

Lahjakortteja ei lunasteta taikaisin, eikä niistä maksettua rahaa palauteta ostajalle. Ostaja on vastuussa lahjakortin tulostamisesta ja säilyttämisestä, eikä ostajalla ole oikeutta saada korvausta kadonneesta lahjakortista välittäjältä, mikäli katoaminen johtuu ostajan omasta toimesta.

Sopimuksen voimaantulo

Ostaja vakuuttaa, että on ennen sopimuksen solmimista tutustunut toimitusehtoihin.

Välittäjä vahvistaa sopimuksen solmimisen lähettämällä vahvistuksen ostajan tilauslomakkeessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

Lahjakortin toimitus

Lahjakortti lähetetään ostajan ilmoittamaan sähköpostisoitteeseen. Lahjakortti on sähköpostin liitetiedostossa itsetulostettavana versiona. Maksettu lahjakortti on voimassa heti.

Lahjakortin voimassaoloaika ja käyttöehdot

Ostajan ostama lahjakortti on voimassa kuusi (6) – kahdeksan (8) kuukautta sopimuksen solmimispäivästä. Voimassaoloaika on ilmoitettu lahjakortissa (viimeinen voimassaolopäivä).

Lahjakortissa ilmoitettua voimassaoloaikaa ei voi jatkaa eikä uusia.

Jos lahjakorttia ei ole käytetty viimeiseen voimassaolopäivään mennessä, palvelu katsotaan suoritetuksi. Tässä tapauksessa rahaa ei palauteta.

Saadakseen palvelun, lahjakortin haltijan tulee varata aika hierontaan joko verkkoajanvarauksen kautta tai puhelimitse. Hän saa vahvistuksen sähköpostiin varaamastaan ajasta (verkkoajanvarauksen kautta tehty varaus) ja hänen tulee saapua sovittuna aikana Hierontapiste IHANAan.

Ostaja ymmärtää, että tapauksissa, joissa sovittuna aikana lahjakortin haltija jättää saapumatta, katsotaan palvelu suoritetuksi. Tällaisessa tapauksessa lahjakortin arvoa ei hyvitetä rahassa tai muulla keinoin.

Ostaja ymmärtää, että välittäjä eikä Hierontapiste IHANA ole vastuussa käyttämättä jääneistä lahjakorteista.

Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet

Ostajalla on oikeus vaatia välittäjältä sopimuksessa määrättyjen velvollisuuksien täyttämistä.

Ostajan velvollisuus on esittää sopimusta solmiessa välittäjälle kaikki vaaditut tiedot.

Ostajan velvollisuus on luovuttaessaan lahjakortin sen haltijalle tarkistaa ja vakuuttaa, että haltija ymmärtää ja noudattaa hänelle sopimuksessa määrättyjä velvollisuuksia.

Välittäjän oikeus on kieltäytyä solmimasta sopimusta ostajan kanssa, mikäli sopimuksen solmimisen hetkellä on annettu valheellisia, vääriä, harhaanjohtavia tai puutteellisia tietoja.

Välittäjän velvollisuus on toimittaa lahjakortit sopimuksen mukaisesti enintään kolmen (3) arkipäivän kuluessa tilauksen saapumisesta.

Välittäjän velvollisuus on noudattaa vaitiolovelvollisuutta sekä henkilötietosuojalain edellyttämiä säännöksiä.

Tietojen antaminen

Ostajan velvollisuus on tilauslomaketta täyttäessään esittää tiedot tarkasti ja täydellisesti.

Mikäli ostaja esittää vääriä tai valheellisia tietoja, voi sopimus jäädä täyttämättä tai täytetään väärin, jolloin välittäjä ei ole vastuussa sopimuksen täyttämisestä.

Välittäjällä ei ole oikeutta käyttää ostajan tietoja suoramarkkinointiin tai uutiskirjeen lähettämiseen.

Vastuu

Sopimusta solmiessaan on ostajan vastuu esittää oikeita ja asianmukaisia tietoja.

Välittäjä ei ole vastuussa, mikäli ostaja esittää virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja.

Välittäjän vastuulla on toimittaa lahjakortit asianmukaisesti sopimuksessa sovituin ehdoin.

Vaitiolovelvollisuus

Välittäjä ei saa paljastaa kolmansille osapuolille ostajan tilauslomakkeessa antamia tietoja. Salassapitovelvollisuus ei päde, mikäli ostajan tietojen paljastaminen perustuu Suomen lainsäädäntöön.

Muut ehdot

Välittäjän tulee lähettää lahjakortit sähköpostitse tai vaihtoehtoisesti postitse, mikäli niin erikseen sovitaan. Ostajan tiedot esitetään tilauksen yhteydessä kohdassa ”Laskutustiedot”.

Välittäjän tiedot:

Hierontapiste IHANA
Kaupparaitti 13
00700 Helsinki

FysioLaser Oy
Y-tunnus: 3219664–2
puh. 044 9841161
sähköposti: niina.immanen@fysiolaser.fi